TIÊU CHÍ HOẠT ĐỘNG

Tiêu chí hoạt động của công ty chúng tôi

1.Định hướng:   Lấy chất lượng sản phẩm làm đầu, tất cả vì khách hàng.

2. Mục tiêu:

- Gia tăng lợi nhuận, phát triển thị phần trên cả nước Việt Nam.
- Cung cấp sản phẩm mang đến hiệu quả sử dụng tối đa cho khách hàng.

3. Cam kết:

-Với khách hàng: cung cấp dịch vụ và sản phẩm chất lượng mang đến giá trị sử dụng cao  cho khách hàng.
-Luôn giữ uy tín trong mọi cam kết với khách hàng.
-Với đối tác: hợp tác cùng phát triển.
-Với nhân viên: xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, tạo điều kiện phát huy năng  lực và phát triển cùng công ty Phước Tín .