SẢN XUẤT VÒNG ĐEO TAY CAO SU THEO YÊU CẦU, VÒNG TAY NHỰA - PHƯỚC TÍN CORP